7
Feb

Trollstav Bruksanvisning – Swedish Manual

   Posted by: admin   in Kymera Wand

Kymera Wand Manual (swedish, 5 MB)

Kymera Wand Manual (swedish, 5 MB)

Trollstav Bruksanvisning

Instruktioner & tekniker för den särskilda konsten att använda trollstavar

Viktiga förutsättningar för att kunna bemästra PROFESSIONELLT användande av trollstaven.

© The Wand Company Ltd. 2009, Tillverkare av världens mest magiska instrument sedan AD MMIX-IX-XXIX
(Translation Peter Neubauer)

Världspremiär – Den första äkta trollstaven – kritikerna begeistrade!

Den magiska trollstaven är en knapplös fjärrkontroll som kan lära sig och återge upp till 13 olika signaler från andra fjärrkontroller, när dess mästare utför 13 fördefinerade rörelser med staven. Varje knapp från en eller flera vanliga fjärrkontroller kan tilldelas sin egen magiska gest med denna instrument.

Notis: När batterierna börjar ta slut kommer trollstaven att pulsera 3 gånger efter varje gest.

Denna produkten är ingen leksak – den är ett kontrollinstrument. För att använda den rätt och bli en mästertrollkarl eller -häxa kommer du att behöva öva dig dess användning. När du bemästrar staven, behöver du lära den att kontrollera apparater i din omgivning. Först därefter kommer du att vara redo att utföra magi.

Gester

 1. Vrida moturs
 2. Vrida medsols
 3. kort svep uppåt
 4. kort svep neråt
 5. kort svep mot vänster
 6. kort svep mot höger
 7. Knacka uppifrån
 8. Knacka från sidan
 9. Stort Svep
 10. Pusha framåt
 11. Dubbelknackning uppifrån
 12. Dubbelknackning på sidan
 13. Dra bakåt

Träna gester

Din trollstav kommunicerar med dig genom korta vibrationer. När du får din trollstav för första gången är den automatiskt I träningsläge. När du lämnar staven oanvänt i en minut går den i viloläge. Tar du sedan upp den, vaknar den igen med tre pulser. Detta signalerar att du kan börja träna.

pulsing wand

pulsing wand

I träningsläge pulserar trollstaven olika antal gånger för varje gest den känner igen för att hjälpa dig att utföra rörelsen korrekt. För bästa resultat, håll staven lätt i handen och gör korta, tydliga rörelser.

Efter varje gest, räkna pulserna för att vara säker på att staven kände igen din rörelse.

Notis: Ta bort batteriskyddet innan första användning. Din trollstav har två laddade AAA- batterier. För att aktivera de, skruva av batteriluckan på stavens bakre ände och ta bort plastskyddet. Använd alltid ALKALINE batterier I din Kymera trollstav.

Vridrörelser med trollstaven

Börja med att lära dig de roterande rörelserna. För att rotera, håll staven mellan tumme och pekfinger och rulla den långsamt, som att skruva på en volymkontroll. Denne gest används normalt för styra volym. Staven kommer att skaka en gång när du vrider moturs och 2 ggr när du roterar medurs.

Se till att utföra rörelserna långsamt och tydligt, och vänta ca. en halv sekund mellan olika rörelser.

MYCKET LÅNGSAMT

1 = Vrida moturs

2 = Vrida medsols

Vrida trollstav

Vrida trollstav

När du nu behärskar rotationer med trollstaven är du redo för att börja med sveprörelser – upp, ner, vänster och höger.

Kom ihåg – korta, tydliga rörelser fungerar bäst.

3 = kort svep uppåt

4 = kort svep neråt

kort svep uppåt och neråt

kort svep uppåt och neråt

5 = kort svep mot vänster

6 = kort svep mot höger

kort svep mot vänster och höger

kort svep mot vänster och höger

Tip: Räkna antal pulser för att veta att du utför rörelsen rätt.

Mästermagi

7 = Knacka uppifrån

8 = Knacka från sidan

Knacka uppifrån och från sidan

Knacka uppifrån och från sidan

Knacka låter dig utföra extra-magiska kommandon, men är inget för nybörjare. När du har bemästrat de första 6 rörelser kan du börja öva dig på knackningarna. Ta ett lätt grepp om staven och knacka lätt på den räfflade ytan uppifrån med pekfingret. Du kan även använda din andra hand för knackningen I början.

För att knacka på trollstavens sida, vänta en halv sekund och vrid hela handen ett kvarts varv utan att förändra greppet, vänta kort och sedan knacka med pekfingret på den räfflade ytan.

När du kan göra enkle knackningar kan du börja med dubbelknackningar. De fungerar på samma sätt förutom att du knackar två gånger, som ett dubbelklick med en datormus.

11 = Dubbelknackning uppifrån

12 = Dubbelknackning på sidan

Dubbelknackning

Dubbelknackning

9 = Stort Svep

Stort Svep

Stort Svep

Detta kräver en del träning för att få bra resultat, men när du kan utföra ett Stort Svep är det en mycket imponerande och teatralisk gest. För att göra ett Stort Svep, börja med staven I vertikal position och svepa den med en tydlig gest till vågrätt position där staven pekar mot objektet som skall ta emot kommandot.

10 = Pusha framåt

13 = Dra bakåt

Pusha framåt och dra bakåt

Pusha framåt och dra bakåt

För att göra framåt- eller bakåtrörelsen, håll staven stadigt och horisontellt och stick eller dra den ca 10cm. Var noga med att inte vrida staven medan du utför rörelsen.

Lär dig att utföra alla rörelser snyggt och rent. Kom ihåg – övning gör mästaren. När allt sitter perfekt är du redo att fortsätta. Nu kan du lära din trollstav fjärrkontrolskoderna för de saker du vill kunna kontrollera med magi.

Tip: Håll fjärrkontrollen ungefär 3-5cm ifrån staven.

Lära staven

Din trollstav kan lära sig nästan alla koder från en vanlig infraröd fjärrkontroll. Du måste lära den varje kod, men den lär sig fort.

Gå till inspelningsläge

Gå till inspelningsläge

För att aktivera inlärningsläge, håll trollstaven med spetsen uppåt I en hand och dubbelknacka lätt på den räfflade ytan med andra handens pekfinger. Staven kommer att vibrerade snabbt 4 gånger för att signalera inspelningsläge.

4 snabba pulser = inspelningsläge

Vrid långsamt staven I horisontellt läge så att spetsen pekar på fjärrkontrollen som vi vill spela in koderna ifrån. Gör den rörelsen du vill spela in koden för. Staven kommer att pulsera antalet gånger för denna rörelse och sedan pulsera snabbt.

Snabba vibrationer = redo att spela in

Medan staven pulserar snabbt, peka fjärrkontrollen mot stavens spets och tryck och släpp knappen för den funktionen staven skall lära sig. Staven kommer att signalera att den har spelat in koden genom att vibrera med en lång puls ca. En halv sekund efter du har lärd den koden.

1 lång puls = kod inläst

Om du inte får den långa vibrationen som konfirmation, vänta till de snabba pulserna upphör, och upprepa sedan hela gesten och inlärningsprocessen.

Tip: övning ger färdighet.

Du kan lära trollstaven olika koder för alla gester.

Lämna inlärningsläge

Vrid långsamt staven till vertikal position med spetsen neråt och knacka på dess sida. Trollstaven kommer att pulsera snabbt 4 gånger för att signalera att det har lämnat inspelningsläget.

4 snabba pulser = lämnat inspelningsläge

Trollstaven lämnar inlärningsläget även om den är inaktiv 30 sekunder.

Lämna inlärningsläge

Lämna inlärningsläge

Använda Magi

När du har lärt din trollstav några fjärrkontrollsfunktioner, allt du behöver göra är att använda trollstaven istället för fjärrkontrollen. Med bara en handrörelse och lite träning kommer du att kunna byta kanal, höja volymen, pausa eller slå av ljuset när du vill.

Tip: Skriv upp vilka kommandon du har lärt trollstaven